вторник, 25 април 2017 г.

Темпераментите - как да ги преживеем, разпознаваме, разбираме


Всеки отделен човек е загадка, както за другите, така и за самия себе си. Нашите деца носят своя индивидуалност, но имат и характерни за повече от тях общи черти.
Масовата култура днес се стреми да ги уеднакви.
Какво означава, обаче, качеството на един темперамент? Трябва ли то да бъде засилено и подкрепено, или трябва да бъде неутрализирано? Кое е здравословно за сангвиника, кое за холерика, кое за флегматика, кое за меланхолика?
Какво трябва да направим, когато сме обезпокоени от заплашващата еднстранчивост на детския темперамент?
Лекцията ще обогати традиционното понятие за темпераментите с практичски напътствия за възпитанието, отглеждането, храненето и общуването с децата.

Лекцята е предназначена за родители и учители.
Лектор Донко Дончев - лекар с интерес в холистичната медицина и валдорфското образование.


 Дата на провеждане: 28.04.2017 от 18:30 часа

Адрес: Стара Загора, ул. "Майор Т. Кавалджиев" 149
Телефон за контакти 0889 699 058

Вход свободен!

Няма коментари:

Публикуване на коментар