петък, 14 юни 2024 г.

Покана за общо годишно отчетно събрание

 


СНЦ „АБВ на холистичния начин на живот“ гр. Стара Загора

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2024 год.. на СНЦ“ АБВ на холистичния начин на живот“ гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна3

Уважаеми членове на „АБВ на холистичния начин на живот“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 23 ал.1 от Устава на Сдружението  на 15.07.2024 год./ понеделник/ от 18.00 часа, ще се проведе Годишно общо отчетно събрание. Събранието се свиква по инициатива на управителния съвет на сдружението и решение на УС от 10.06.2024 год..

Мястото на провеждане на събранието ще бъде Клуба на АО в гр. Стара Загора на ул. Кольо Ганчев 41.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на отчет на УС за изминалата година.;

ВТОРА ТОЧКА: Набелязване на основните насоки за дейността за 2024 – 2025 год.

ТРЕТА ТОЧКА.: Разни

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 ал.2 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

14.06.2024 год.                                             

  Председател на УС на

„АБВ на холистичния начин на живот“

вторник, 9 април 2024 г.

Йонатан и дървото

    Все по-трудно се намират илюстрирани детски книжки, посветени на житейските цикли и етапи, на приятелството и семейството, които да укрепят доверието на децата в света. Със сигурност „Йонатан и дървото“ съумява да предложи красиви образи, свързани с така важната ритмичност в човешкия живот. Един на пръв поглед съвсем обикновен и достъпен разказ, който едновременно с това се оказва удивително дълбок и богат.


   Авторът Гиляд Голдшмид е валдорфски учител, директор на валдорфското начално училище в Хардуф, основател и председател на Асоциацията за валдорфско образование в Израел и организатор на програмите за обучение на валдорфскоте учители в кибуц Хардуф и Тел Авив.

 

За поръчки : 

☎️ 0883 346 117  Валентина Тодорина, 0889 699 058  Наталия Дончева

петък, 1 март 2024 г.

АБВ на холистичния начин на живот

 Скъпи приятели,

„Сдружение за валдорфска детска градина и училище“ гр. Стара Загора навърши 11 години.

Промените, в които премина животът на цялото човечество през последните години, нямаше как да не засегнат и нас и да не окажат влияние, а в случая и помощ за нашата вътрешна трансформация. Осъзнаването на изключително тясната връзка между възпитанието и здравето доведе до разширяване на нашите интереси към още една практическа област на Антропософията - антропософската медицина, а наред с нея и към биодинамичното земеделие не само като източник на здравословна храна, а и като една мъдрост за земята, която е добре да предадем и на децата си.

Тези три сфери ние възприемаме като подкрепящи човека в неговия холистичен стремеж за хармоничен живот.

В един стих, който съпровожда сутрешния кръг във валдорфските училища, се казва:

  

Поглеждам в света,

в който Слънцето грее,

в който звездите блестят,

в който камъните отлежават,

растенията живо растат,

животните, чувствайки, живеят,

а човекът, надарен с душа,

на Духа жилище става.

Как да изгради съвременният човек жилище на Духа от своето тяло?

Как да възпитаваме детето така, че неговите мисли, чувства и воля да бъдат в хармония?

Как да се свържем със сезонните цикли и природните ритми при отглеждането не само на вкусна, но и висококачествена храна, която да бъде полезна за нашите душа и тяло?

Как, опознавайки природните и духовните сили, да се научим да ги използваме за да оформим живота си в здраве и болест?

Как принципите на антропософската медицина, биодинамичното земеделие и валдорфската педагогика да обхванат непосредствената практическа дейност на човека?

Търсенето на отговори за тези и много други въпроси доведе до необходимостта да вложим това разширяване в дейността на сдружението, преливащо от валдорфската педагогика към антропософската медицина и биодинамичното земеделие в едно ново име. Това ново име е абревиатура от трите области, които имаме интерес да популяризираме, а от друга страна, според духовната наука, тези три области са АБВ-то на холистичния начин на живот.


четвъртък, 30 ноември 2023 г.

 Изх. №2/28.11.2023 г.

 

„Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора“

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ЗА 2023 ГОД. на СНЦ“ Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна 3

 

Уважаеми членове на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище – Стара Загора“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 23 ал.1 от Устава на Сдружението  на 03.01.2024 год./ сряда/ от 18.00 часа, ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание. Събранието се свиква по инициатива на управителния съвет на сдружението.

Мястото на провеждане на събранието ще бъде Клуба на АО в гр. Стара Загора на ул. Кольо Ганчев 41.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

ТОЧКА ПЪРВА: Промяна  на името на Сдружението;

ВТОРА ТОЧКА: Промяна на устава;

ТРЕТА ТОЧКА: Освобождаване на управителния съвет и председателя на УС поради изтичане на мандата им, и избор на нов управителен съвет и председател на УС.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Набелязване на основните насоки за дейността за 2024 год.

 

Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 ал.2 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

28.11.2023 год.                                                Председател на УС на

„Сдружение за валдорф. ДГ и у-ще-Ст. Загора“                                                                                                                             
събота, 18 ноември 2023 г.

"Истории за Свети Никола"


 
 
Скъпи приятели! Ето че НОВА книга с приказки излиза скоро от печат! ⚜️"Истории за Свети Никола"⚜️ --------------------------------------------- ⚜️ 7 авторски приказки за Светия Чудотворец - 6 от тях предназначени за всеки от 6-те дни до Никулден + 1 бонус история ⚜️ Безценна мъдрост, събрана от един учител, за да придаде на празника смисъл, към който децата са съпричастни ⚜️ Полезно четиво във втория седемгодишен период и незаменим тематичен подарък автор: Christine Natale художник: Natalya Yeshchenko
 Приятно четене!Можете да поръчате чрез фейсбук страницата на сдружението или на тел. 0883346117

Въвеждане

СЪКРОВИЩЕТО ми ЛЮБИМО