Библиотека

Съдържание:

1. Какво е Валдорфско образование
2. Валдорфските училища дават радост от обучението и самоувереност
3. Тъкане

**********************************************


Какво е Валдорфско образование?

Автор: Jennifer


Photo Credit: Moon Child Blog
Валдорфското образование е уникален и отличителен подход към възпитанието на децата, което се практикува в цял свят. Валдорфските училища, взети заедно, образуват най-голямата група от независими частни училища в света. Няма централизирана административна структура, управляваща всички валдорфски училища, всяко от тях е административно независимо, но има някои установени асоциации, които осигуряват ресурси, публикуват материали, спонсорират конференции и популяризират метода. 
Валдорфското образование и философията, които стоят зад него са разработени от Рудолф Щайнер, роден в Австрия. (За повече информация относно Рудолф Щайнер и неговата философия, моля посетете Waldorf Answers – Who Was Rudolph Steiner ). Щайнеровите оригинални и понякога революционни идеи имат плодове в целия свят. Тези идеи поставят на централно място духовното развитие, като основа за полезни социални, художествени и научни инициативи.   Това е, което е довело до създаването на валдорфското образование. През 1919 г., Щайнер е поканен да изнесе серия от лекции на работниците на Waldorf-Astoria - цигарена фабрика в Щутгарт, Германия. Собственика на фабриката, Емил Молт, пита Щайнер, могат ли да създадат училище за децата на работниците и служителите на завода. Щайнер се съгласил, но поискал училището да отговаря на четири условия: да бъде отворено за всички деца, да бъде смесено за двата пола, да не се променя педагогическата система от първи до дванадесети клас, както и че учителите, които работят пряко с децата, трябва да поемат водеща роля в управлението на училището, с минимална намеса от правителствени или икономически фактори. Молт се съгласил с условията и след период на обучение за бъдещите учители, първото валдорфско училище е открито на 7 септември, 1919 г.

Валдорфското образование включва училища на всички континенти, чийто брой постоянно нараства и в момента е най-голямата в света, независима, нерелигиозна училищната система, която обучава ученици от всички степени.Валдорфското образование е система, която отчита необходимостта за силно развитие на интелекта и води до отлични постижения във всички основни академични дисциплини. Тя осигурява пълното въвеждане на класиците, чужди езици, история, география, математика и наука. Валдорфското образование смята, че детето трябва да изучава тези предмети, които отговарят на съвременните нужди, като основа за сложните предизвикателства на цивилизацията в бъдеще.

Въпреки че всяко валдорфско училище е независимо, всички имат еднаква основа на учебните програми, методи и вярвания, включително идеята, че пълноценният и творческия живот включва значително повече, отколкото умственото развитие или способността да изкарваш прехраната си. Важно е, че всяко дете се нуждае от баланс между силно и здравословно развитие на волята (способността да се направи нещо) и на чувствата (емоции, естетика и социална чувствителност). Валдорфската педагогика е насочена към цялостното развитие на детето: главата, сърцето и ръцете. То стимулира ума си с пълния спектър от традиционните академични дисциплини. То получава здравословно емоционално развитие, чрез получаване на знания чрез опити, освен теоретично. Детето работи с ръце си през целия ден, както в основните учебни предмети, така и чрез по-широката гама от художествена ръчна работа и занаятчийски дейности.

Валдорфските училища се стремят да пробудят и стимулират способностите, вместо просто да се наизусти интелектуалното съдържание от детето. Ученето става нещо много повече, от придобиване на количества информация. Обучението става интригуващо пътуване за откриването на света и на себе си. Валдорфското образование е създадено така, че първоначалната любов към ученето да се запази през целия живот. Много хора, може да се чудят, с какво е толкова различно валдорфското образование, кое го прави толкова уникално, в сравнение с другите алтернативи. Уникалното в метода е, че неговата основна цел е: „ обучените лица, да са в състояние, сами по себе си, да придадат смисъл на живота си.”

Уникалността на учебната програма Waldorf се състои главно в това кога и как децата се обучават, а не в това, което се преподава. При представянето на материала, първа е срещата с него, което след това се превръща в опит, и от опита кристализира концепцията. Възприятие, усещане и идея са трите стъпки в истинският процес на обучение, който подготвя интелекта за абстрактното и концептуалното мислене, което ще стане възможно по-късно, в юношеска възраст.

Валдорфските училища са организирани така, че да се направи връзката между ученик и учител, колкото се може по-плодотворна. Валдорфските учители са посветени на идеята за създаването на истинска любов към обучението във всяко дете. В началните класове, това се постига чрез уникалният за метода „главен урок” с класният ръководител. Всяка сутрин децата прекарват в първия период на деня, 2 часа с„главен урок”. През времето, когато ума е свеж, те учат интензивно една от основните теми. По този начин ритъма на деня започва с работа, която изисква най-голямо внимание, и всяка учебна тема може да получи специален фокус през течение на годината. Учителят има време да навлезе във всеки предмет в дълбочина и да я достигне по най-различни начини. Той може да оживи всяка тема с поезия, живопис, моделиране, или драма. По този начин, интелектуалният живот винаги е съчетан с художествена, ритмична и практическа работа. След около месец, когато една тема е напълно проучена, се въвежда нов главен урок.

Теми, които изискват редовно повторение в по-кратки уроци (чужди езици, например), заемат по-късната част от сутринта. Следобедите са посветени на дейности, които имат по-социален характер: спортни игри, рисуване, занаяти, и градинарство. Момчетата и момичетата се учат да плетат с пръсти, на една и две куки, елементарно шиене и дърводелство. Има една чудесна координация и хармония на учебният материал в рамките на валдорфската учебна програма. Каквото се изучава във всеки главен урок сутринта, се появява по едва доловим начин в дейността през следобеда. Предизвикателствата, свързани с ръчната работа и изобразителното изкуство се разглеждат не като отделни маловажни елементи или като свободно-избираем материал, а като важни части на цялостното образование.   

Във валдорфските училища се спазва: дневен ритъм на уроците и ритъм на сезонните празници през цялата година. Ученика на тази възраст се нуждае от установена и закономерна ритмична дейност с цел разработване на сигурността и доверието, необходимо за академични постижения и самостоятелните работни навици.

Има много други неща, които правят валдорфското образование отличаващ се начин на възпитание на деца и млади хора. Първо, че интелектуалното образование не се стимулира в ранните години на обучение. Не се преподава академичен материал в детската градина и се преподава минимално в първи клас. Четене не се преподава до втори или трети клас, въпреки че буквите са въведени в първи и втори клас. Въпреки, че четенето не се стимулира, културната грамотност е основна грижа по време на валдорфската програма. От детската градина до гимназията, учениците учат стихотворения, разкази и историческа културна информация от всички краища на света. Работни тетрадки и учебници не се използват в полза на прякото изучаване на гръцки и вавилонски митове,Езопови басни, Шекспир, Ренесанс, ботаника, легенди за крал Артур, индуски епос, и история на откриването на Новия свят и богатство на други теми.

Водещите черти на валдорфското образование са обобщени от MC Ричардс, автор на "Towards Wholeness: Rudolf Steiner Education in America”:
"Детството е времето за съхраняване в паметта на културни богатства, които по-късно може да се концептуализират и да се подложат на независима преценка и критика. Валдорфският подход в детството, е в съответствие с теорията, че ранното обучение трябва да бъде многосетивното, придобити не само чрез звук и поглед, но също и чрез въображение, докосване, движение, и чувство. Всички сетива са ангажирани чрез планиране на урока, посредством трите R (ритъм, ритуал, повторение). Цветът играе основна роля, а децата изучават академичните знания, чрез писане с ярко оцветени моливи и пастели. Двигателните дейности са включени в математиката и четенето: за да научат напр. кратните на числата, учениците маршируват из стаята, пляскат и броят на глас или изучават четенето чрез кратки сценки. Ярки образи се използват, за да се научи азбуката - например, буквата S може да бъде въведена чрез метафора змия. Децата ще чуят приказка за змия, представена като пиеса, ще нарисуват картина на змия след приказката, или ще моделират змия от пчелен восък - и в този процес те ще видят, че змията може да приеме формата на S и че тя също издава подобен звук."

Друга отличителна черта на валдорфското образование е, че по време на основното училище, учениците имат „главен урок” с класния ръководител, който остава с един и същи клас до осми клас. Философията на валдорфското образование се основава на идеята, че на възраст между седем и четиринадесет, децата се учат най-добре чрез следване на (любящ) авторитет, точно както и в по-ранните години, когато са учили чрез подражание. В началното училище, особено в по-ниските класове, детето просто започва да разширяват своя опит извън дома и семейството. Класът става подобен на семейството, както и с своята авторитетна фигура, учителя влиза в роля, аналогична на родител. С този подход, учениците и учителите стигат до там, да да се опознават много добре помежду си, и учителят е в състояние да намери през годините най-добрите начини за подпомагане на отделни деца в образованието. Класния ръководител също става като допълнителен член на семейството за по-голямата част от семействата в класа. В обикновените училища, много чест проблем на родителите е как да решават личностни конфликти между ученици и учители. Ако валдорфския учителят е в състояние да установи връзка с класа от първи клас, тази ситуация може да възникне много рядко. Предвид това, човек, който е мотивиран да стане валдорфски учител, много трудно може да влезе в конфликт с дете. Разбирането на нуждите на детето и темперамента е от основно значение за ролята на учителя и обучението. В случай на възникване на проблеми от този род, училището като цяло работи заедно с учителя и семейството, за да се определят и да предприемат коригиращи действия, които ще бъдат в най-добрия интерес на детето и на класа.

Крайно уникална особеност на валдорфското образование е идеята, че образованието не е състезателна дейност. Няма оценки, дадени на елементарно ниво. Вместо това, учителят пише подробна оценка на детето в края на всяка учебна година. Заедно с неконкурентната среда, се препоръчва да се избягват електронните медии, особено телевизията, особено важното при малки деца. Съдържанието на телевизионните програми е под въпрос в очите на възпитателите и може да доведе до конкуренция и агресивност в класната стая. Преподавателите също така вярват, че телевизията има физически ефекти върху развиващото се дете, като пречи на развитието на въображението му – което пък се смята, че е от основно значение за здравословното развитие на индивида. Използване на компютри не се препоръчва по същата причина.
Валдорфското образование, е успешен модел за цялостно образование, предназначено да предостави правилен стимул в точното време и да позволи способностите на всяко дете, да се разгърнат напълно.

В ранна детска възраст, както и в началното, и в средното училище, учебната програма, която работи според философията и методите на неговият основател, признава, че както децата минават през различни стадии на развитие, всеки от които се характеризира със специфични възможности, така също децата, по време на тези стадии, имат много по-различни нужди от възрастните около тях .

 За почитателите на валдорфското образование, истинското значение на образованието е, да доведе по-скоро до пробуждане на латентните сили, които лежат във всяко дете, като по този начин се подготвят младите хора да открият в себе си сила, ентусиазъм и мъдрост, за да изявят най-добрите си качества. 

„Валдорфското образование възпитава младите хора да обичат света, така, като светът трябва да бъде обичан.”

- Marjorie Spock Дженифър 

Източник: http://www.hybridrastamama.com/2012/01/what-is-waldorf-education.html
Превод: Фейландия

*****************************************************************


Валдорфските училища дават радост от обучението и самоувереност


Берлин/Щутгард (NNA) Учениците във валдорфските училища учат с радост, определят своето училище до голяма степен като гостоприемно и две трети от тях се чувстват възприемани от учителите според индивидуалността си. Освен това те чувстват по-голяма самоувереност, което значи, че в училище научават кои са силните им страни. Това е резултата от първото голямо емпирично изследване на тема „образователните методи във валдорфските училища”, което беше оповестено в съобщение за печата от "Съюза на свободните валдорски училища".
Научното изследване „Образователен опит във Валдорфските училища“  е изготвено от проф. д-р Heiner Barz (университет Дюселфорф) и д-р Sylvia Liebenwein (университет Дюселфорф) както и от проф. д-р Dirk Randoll (висше училище за изкуство и общество Alanus, Алфтер/Бон). За целта са били анкетирани около 800 ученици от 10 училища. Координаторът  на програмата за международно оценяване на учениците проф. д-р Andreas Schleicher (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) е написал предговора към изследването. 
Henning Kullak, член на ръководството на съюза на свободните валдорски училища, подчерта, че валдорфската педагогика е на правилен път с вниманието си към учебната среда, учебната атмосфера и активното вкючване на учениците в структурирането на учебните занятия. Касае се, както сочат и резултатите на модерните изследвания на мозъка, да се включат самоинициативата и креативността на учениците и да им се даде мотивация за учене през целия живот. Kullak-Ublick: „Рaзвълнувани сме от новото проучване, което доказва с емпирични средства, че образователната методика във валдорфските училища е точно това, от което се нуждаят учениците в съвременния свят”.
Съюзът на свободните валдорфски училища е подкрепил групата, провела изследването, „защото сме заинтересовани да видим на базата на емпирични данни дали нашия опит, добит в педагогическата практиката ще издържи на външна критическата оценка“ продължи той.
Henning Kullak, член на ръководството на „Съюза на свободните валдорски училища”, благодари на изследователите Barz, Liebenwein и Randoll за тяхната работа и за „погледа отвън“ и увери, че резултатите от изследването ще бъдат включени в концептуалната работа във валдорфските училища. Изследването, проведено във висшето  училище Alanus е подпомогнато от педагогическия изследователски център към съюза на свободните валдорски училища и финансово подкрепено от фондация Software AG. 
Andreas Schleicher, образователен експерт на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие , пише в своят предговор, че социалната интелигентност, емоционалната сигурност и откривателския  дух са решаващи измерения, за да се справим във все по-сложния заобикалящ ни свят. Изследванията показват, че учениците във валдорфските училища са добре подготвени за това бъдеще. Радост от обучението, готовност за активна работа и самоувереност са не само важни предпоставки за успех в обучението, но и са се превърнали днес в ключови фактори.
Barz, който представи изследването от името на изследователския екип в Берлин посочи, че тясната връзка между успех в образованието, и здравословният климат в училище все повече навлиза във фокуса на науката. „Ученици, които са освободени от натиск за постигане на резултати, стрес от изпити и страх от тормоз в училище имат по-добри предпоставки за учене.“, казва Barz. Резултатите от изследването показват, че учениците във валдорфските училища постигат по-добри стойности по тези показатели от учениците в обикновените училища. Здравословни проблеми като нарушения на съня или нервност се споменават по-рядко от учениците във валдорфските училища.
Отношението към учителите също така било описано като значително по-добро. С изказването: “Нашите учители се интересуват за напредъка в обучението на всеки отделен ученик“ се съгласяват 64,8% от учениците във валдорфските училища, но само 30,5% от ученицте в обикновените училища. 83% от валдорфските ученици потвърждават, че в училище им се показва, че имат „силни страни“.
Индивидуално и самостоятелно учене също е характеристика на учебното занятие във валдорфскто училище. Проявява се например в голямото значение на годишните работи като индивидуално изготвени проекти и в многото занаятчийски и артистични дейности. По-голямата част от валдорфските ученици потвърждава изказването, че в тяхното училище - изкуство, музика и театър са степенувани като важни. ЮНЕСКО подчерта едва наскоро  в своите публикации важността на културното образование.
Институтът за икономика на образованието към висшето училище Alanus  представя ежегодно от 1974 година финансов отчет за валдорфдките училища. В доклада на проф. д-р Koolmann, ръководител на този институт, са представени големите инвестиции на съюза на свободните валдорски училища в образованието на учителите. През 2011 година са били изразходвани например 8,2 милиона евро с тази цел. Повече от 300 000 евро се добавят още за допълнителна квалификация и подкрепа на нови модели за обучение на учители. Финансирането на тези разходи се извършва предимно от родители във валдорфските училища, обясни Kullak-Ublick.
Същто така и обучаващите се в центровете за квалификация на валдорфското училищно движение имат значителен финансов принос. Родителите и обучаващите се очевидно са готови да подкрепят по различен начин едно различно по вид учебно заведние. Освен това тук също се вижда и готовността на всички като част от гражданското общество да поемат един по-голям обществен ангажимент.
Ако се вземат под внимание всички суми, включително и тези на училищата, които харчат около 6,5 % от общите си разходи за обучение на преподавателите си, се изразходват около 12,5 милоина евро за квалификация и преквалификация на учители, казва проф. Koolmann в заключение.

Превод: Виолета Данчева

*************************************************************Тъкане


Автор: Elke Stücke, валдорфско училище Мюнстер


По рождение съм от дом на майстор тъкачка и беше много естествено за мен да отделя особено внимание на тъкането като част от  творческото  занаятчийско обучение на учениците при работата ми във валдорфското училище  в Мюнстер.


 В нашата стая за тъкане имаме 6 големи стана. Нашите девети класове са разделени на 3 групи, така че двама ученика работят съответно на един стан един след  друг. В продължение на 6 седмици класът има съответно 4 часа на седмица тъкане.


Реалният краен продукт за това време е висококачествен копринен шал с дължина 1,50 метра. Ученичките преминават през всички етапи на работата. Отнемащата дълго време подготовка за работа на стана се извършва самостоятелно от нас.


 Започва се с пресмятането, насноваването и „настройка“ на стана.


Много нишки трябва да бъдат приведени в синхрон посредством нищелка и бърдо, който по-късно определя  при тъкането изтъкания мотив. 
Нищелка - Част от тъкачен стан, която мести нагоре и надолу нишките.
Бърдо - тъкачен гребен


При тъкането със совалката е необходимо чувството за работа с пръсти и по този начин  може да се изведе на преден план  цветовото усещане на ученика.


Много е вълнуващо се види как дори момчета в девети клас съвсем спокойно носят ежедневно ръчно тъкания копринен шал.

Източник: http://www.waldorf-ideen-pool.de/index.php?katid=351

Превод: Виолета Данчева