неделя, 15 януари 2017 г.

Валдорфска школа за занаяти и изкуства "Изида"

Нова Детска школа за занаяти и изкуства „Изида” отваря врати в Стара Загора на 15 януари (неделя). Ще бъде презентирана социалната и вътрешната идея на проекта за валдорфска педагогика като възрожденска инициатива, която да прерасне в създаване на валдорфско училище в Стара Загора.

Школата ще предлага дейности, подходящи за деца във възрастовите групи, които валдорфската педагогика обособява, за да се грижи най-пълноценно за тях. Ще има групи за работа с деца, както и занаяти и изкуства с техните родители.
Във валдорфското възпитание изкуствата и занаятите имат специално място. Процесът на учене не е просто интелектуално упражнение, а средство да се укрепи детето в различни насоки. За родителите също е добре да творят нещо от себе си и да преживеят динамиката на един процес, където, стъпка по стъпка, се формира едно ново цветово впечатление, движение, форма. Те ще придобият разнообразен опит, за да си изградят цялостна представа, за развитието на детето им.

Усвояването на методите за работа с естествени материали /вълна, дърво, коприна/, и създаването впоследствие на красиви ръчно изработени предмети, е осезаем и ценен урок за това, че с търпение , практика и постоянство успехът е неизбежен. Ако заниманията със занаяти имат крайна цел, то на първо място тя не е това, което е видимо с очите, а преживяването на чувството за увереност в собствените сили, и възможността да се предаде форма на вече родили се в човека идеи.

Взимат се под внимание трите седемгодишни периода от раждането на детето до неговото пълнолетие. В началото детето непрекъснато се „ражда“ – докато проговори, проходи, изгради постоянни зъби (то все си пробива път към света и постепенно става част от него). За този ключов период в школата ще се търси ритъм във всичко, близост с уютния дом и органични елементи за развиване на сетивата – внимателно подбрани от природата и хармонизиращи волята у децата. С напредване на възрастта детето се подготвя за ритъма на урока - концентриращ и вдъхновяващ, който не бива да интелектуализира, но да събужда и предизвиква възторг с градивните качества на красотата и дори математическото съвършенство във всичко. Свиренето на флейта, като част от първите ученически години на всеки валдорфски възпитаник, подпомага разгръщането на душевните качества и освежава с вълшебните тонове на пентатоничната и диатоничната система. Всеки, който прояви интерес, може да стане част от малък хор за флейта, без да смята, че трябва да е роден музикант.
В третия седемгодишен период децата узряват в чувствата си и заживяват с причинно-следствените връзки. Тук с своето специално място имат работата с глина и мед.

За записвания и информация тел: 0889699058 

Няма коментари:

Публикуване на коментар