понеделник, 3 юли 2017 г.

Ритмичен кръг в лятна занималня - 2017Движението е тържество за децата. А, ритъмът - основа на всички физически процеси. Ето защо всяка сутрин правим ритмичен кръг. За развитието на детето ритъмът играе главна роля, като внася сигурност и яснота, чрез повтарящите се елементи, които го изграждат. В така създадения ред децата намират закрила и могат спокойно да посветят внимание на активностите, в които се потапяме заедно. Това може да се види в ритмично-говорната работа с децата. Когато детето говори,  то трябва да се „къпе“ в езика, тъй като се знае, че цялата моторика има решаващо значение също и за говора. С всеки елемент, който поднасяме на децата, ние им поднасяме грижа. В основата на всяко движение стои воля за красота и автентичност. Всъщност, това е една баня от говор и жестове, чийто смисъл е, чрез движението, знанието да достигне до всяка клетка на тялото и напълно да стане част от жизнения опит и да внесе респект към това, за което се говори. А в стиховете и песните, придружени с жестове, тези неща са в идеална комбинация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар