понеделник, 9 февруари 2015 г.

Подготвя ли валдорфското образование децата за "истинският" свят

 

http://www.emersonwaldorf.org/files/images/curriculum_overview_slides/02.jpg


Подготвя ли валдорфското образование децата за "истинският" свят и ако е така, как го прави?

Лесно е да се попадне в грешката да вярваме, че образованието трябва да подготви децата, така, че да се вписват в обществото. Въпреки, че ние със сигурност се влияем от това, което светът ни носи, факт е, че света се оформя от хората, а не хората според света. Положителна промяна на света е възможно да бъде извършено по здравословен начин, само ако тези, които я формират, са хармонично развити човешки същества. Образованието в нашето материалистично общество се фокусира върху интелектуалните аспекти на човешкото същество и е избрало в голяма степен, да не обръща внимание на някои други елементи, които са от съществено значение за благополучието ни. Те включват нашия емоционален живот (емоции, естетика и социална чувствителност), нашата воля (способността да се направи нещо), и нашият морален характер (яснота за това, кое е правилно или грешно). Без наличието на тези качества, ние сме непълноценни - факт, който може да стане очевиден, в по-късните години, когато чувството за празнота започва да завладява човека. Ето защо във валдорфското училище, практическите и художествените предмети играят толкова важна роля, заедно с цялостния спектър от традиционни учебни предмети, които училището предлага. Практическите и артистичните занимания, са от съществено значение за постигане на подготовка за живота в "реалния" свят. Валдорфското образование признава и зачита пълната гама на човешките възможности. То е насочено към целият капаците на детето, като се стреми да се събудят и облагородят всички латентни способности. Децата се учат да четат, пишат, смятат; те учат история, география, физика, химия... В допълнение, всички деца се учат да пеят, да свирят на музикален инструмент, рисуват, моделират глина, обработват и резбоват дърво, рецитират и да участват в пиеси, мислят самостоятелно, и работят в хармония и уважение с другите. 

http://4.bp.blogspot.com/-EzDU2F6nELc/UZdAsBly9TI/AAAAAAAAAAk/K1I4hlDphKk/s1600/ovsclassroom12-10_1275.jpg

Развитието на тези различни способности е взаимносвързано. Например, момчетата и момичетата се учат да плетат в първи клас. Придобиването на това основно и приятно човешко умение помага да се развие сръчността на ръцете, което след пубертета ще се трансформира в способността да мислят ясно и да "вплитат" мислите си в едно цяло. 

http://www.emersonwaldorf.org/files/images/curriculum_overview_slides/fabricwork.jpg

Подготовката за живота включва възпитанието на всестранно развити личности. Валдорфското образование има за свой идеал човек, който е добре осведомен за света, човешката история и култура, който има много разнообразни практически и творчески способности, който чувства дълбоко благоговение и общува с природата, и който може да действа с инициатива и в свобода при наличието на икономически и политически предизвикателства. Има много ученици завършили валдорфски класове, от всички възрасти, които въплъщават този идеал и които са може би най-доброто доказателство за ефикасността на образованието.

От статията "Пет Често задавани въпроси" от Колин Прайс; първоначално отпечатано в Renewal Magazine, Пролет / Лято 2003

Няма коментари:

Публикуване на коментар