събота, 29 септември 2012 г.

Нощ на музеите Стара Загора 28.09.2012 год.

След успешното представяне на фестивала”Различния поглед”, организаторите му, ни поканиха да им гостуваме в къщата на „Арх. Христо Димов” и да представим инициативата като част от „Нощта на музеите Стара Загора 2012".


Този път избрахме да покажем нещо характерно за валдорфската педагогика – рисуване върху черна дъска.

Учебният материал във валдорфските училища не се преподава в понятия, а се изобразява в ярки описания. За тази цел се използва черната дъска.
Учителят дарява, децата всяка сутрин с красиво изрисувана черна дъска със сезонни пейзажи или картини от предстоящия урок , като това е същевременно дар на изкуство и любов.

„Ние започваме да преподаваме писането с помощта на изкуството чрез премахване на формите на буквите и показване на техния източник, ние се движим през цялото същество на детето, което по този начин става много по-различно, отколкото ако апелираме към интелекта му. Ние не трябва да позволяваме да мислим само в абстракции. Вместо това трябва да проникнем всичко в нашето преподаване с елемент на изкуство.” Р. Щайнер


Няма коментари:

Публикуване на коментар